این محرم و صفر است که اسلام را زنده نگه داشته است .

برگزاری جلسات روش های صحیح مطالعه توسط مدیریت مجتمع

پخت نذری مادر و فرزند در روز تاسوعای حسینی

آغاز اردوهای دانش آموزی مدارس علوی

برگزاری انتخابات شوارهای دانش آموزی مدارس علوی