اولین جشنواره شعر خوب مدرسه

هشتمین جشنواره فناوری

پیش ثبت نام مدارس علوی

اطلاعات آماری سال ۹۵-۹۴

تعداد کل آزمون های آنلاین: 50

تعداد کل سوالات آزمون آنلاین : 510

تعداد کل تکالیف آنلاین : 799

آخرین آزمون: آزمون 2 اجتماعی ششم|جاهدی