شهادت پیامبراکرم(ص)و فرزندان گرانقدرشان امام حسن مجتبی(ع)و امام رضا(ع)تسلیت باد.

چهارمین جشنواره تولید محتوای الکترونیکی کتاب های درسی

طرح تشویق گروهی ( شجره طیبه علوی)

برگزاری آزمون های مرات و جامع آذرماه در مدارس