مسابقات فناوری

لطفا جهت ثبت نام کلیک کنید

لطفا جهت ثبت نام کلیک کنید

ثبت نام ششمین دوره مسابقات فن آوری ( اسفند 93)

اطلاعات آماری سال ۹۴-۹۳

تعداد کل آزمون های آنلاین: 235

تعداد کل سوالات آزمون آنلاین : 2068

تعداد کل تکالیف آنلاین : 447

آخرین آزمون: ازمون ریاضی سوم فصل 1 تا 3|برومند